اخبار و مقالات

آخرین اخبار و مقالات

مشکل پرینتر سه بعدی ( دیواره های درونی ناقص)
16 اسفند 1397, 18:18 1 056

استحکام و مقاومت مدل پرینت شده به میزان حجم پرشده فضای درون قطعه توسط پرینتر سه بعدی بسیار وابسته بوده و به عبارت دیگر می توان گفت این قسمت در حکم ستون و زیر بنای لایه های فوقانی خواهد بود. اگر Infill پرینتر سه بعدی همانند نخ و ضعیف باشد می تواند باعث کاهش این استحکام و حتی ریزش لایه های فوقانی گردد. با استفاده از راهکارهای پیشنهادی در زیر می توان استحکام این بخش را بیشتر نمود و در نتیجه قطعه پرینتی مستحکم و بی نقص تولید نمود.

تغییر طرح Infill ( تغییر طرح پرشدگی داخل قطعه)

برای پر نمودن داخل قطعه پرینت شده توسط پرینتر سه بعدی می توان از طرح ها و الگو های مختلفی که نرم افزار ارائه می نماید استفاده نمود. برای اینکار روی قسمت "Edit Process Settings” کلیک کنید و به سر برگ Infill بروید. در قسمت "Internal Fill Pattern” الگوهای موجود لیست شده است که هر کدام از اینها کارایی و استفاده ویژه ای دارند.

کاهش سرعت پرینت

به طور کلی Infill نسبت به سایر قسمت های پرینت سه بعدی سریعتر انجام می شود. چنانچه بخواهید سرعت چاپ را بالا ببرید اکسترودر قادر نخواهد بود که ماده اولیه را نگه دارد و شما با مشکل عدم اکسترود مواد در Infill مواجه خواهید شد. این مشکل باعث ایجاد لایه های تار مانند درون فضای داخلی می شود. اگر با امتحان الگوهای مختلف Infill همچنان مشکل در قطعات تولید شده توسط پرینتر سه بعدی باقی بود، به قسمت "Edit Process Settings” بروید ودر سربرگ Otherکلیک کنید. در قسمت " Printing Speed the Default” سرعت چاپ فضای درونی را کاهش دهید.

افزایش پهنای اکسترود Infill

یکی دیگر از روش های اصلاح این مشکل افزایش پهنای اکسترود بخش های درونی قطعۀ پرینت شده توسط پرینتر سه بعدیست. برای تغییر این پهنا به بخش "Edit Process Setting” رفته و سر برگ Infill را انتخاب نمایید، گزینه "Infill Extrusion Width” برحسب درصد پهنای اکسترود مواد درون قطعه پرینت سه بعدی را تنظیم می کند چنانچه به طور مثال عدد %200 را وارد کنید فضای داخلی قطعه را با دو برابر ضخامت نسبت به دیواره های اصلی پرینت می کند. این نکته باید مد نظر قرار گیرد که در هنگام افزایش مقدار پهنای بخش درونی، نرم افزار باید درصد Infill که قبلاً مشخص کرده اید را نیز حفظ کند به عبارت دیگر با افزایش Infill Extrusion Width به 200% برای پرینت سه بعدی هر لایه از بخش درونی دو برابر پلاستیک مصرف می شود و از طرفی برای حفظ مقدار درصد تعیین شده Infill، لایه ها به اجبار باید با فاصله زیاد از هم قرار گیرند در نتیجه کاربران معمولاً با افزایش Infill Extrusion Widthمقدار درصد Infill را نیز افزایش می دهند.